Ledningsrenovering på Valthornsvägen 

Kommunen renoverar vattenledningarna på Valthornsvägen. Arbetet kommer att pågå under hela våren. Information om vattenavstängningar ges via informationsblad på entrédörrarna.

via Ledningsrenovering på Valthornsvägen  — Nynäshamns kommun